Hebrew

סיטי-Info

La Grande-Motte
La Grande Motte-הוא קומונה בDépartement ארה לנגדוק רוסיון בדרום צרפת. זה הוא אתר נופש פופולרי חוף ים ונמל, שנבנה בשנת 1960s and 1970s. La Grande Motte-מאופיין בארכיטקטורה הומוגנית; הבולט ביותר הם המבנים בצורת פירמידה. עם 2 מיליון תיירים בשנה הוא אחד מאתרי הנופש האהובים של הצרפתים.