Vietnamese

Bản đồ & Chỉ Dẫn


Route của tôi
Hôtel Le Méditerranée
Allée du Vaccarès, 277
34280, La Grande-Motte
France

bằng xe hơi
A75 đường cao tốc từ Paris và miền Trung nước Pháp. A9 đường cao tốc và Tây Ban Nha từ Lyon Một 61 đường cao tốc từ Toulouse. Hai đường cao tốc (20 Km trong cả hai trường hợp) kết nối La Grande Motte đến xa lộ A9. Lunel ra nếu bạn đến từ phương Đông hay miền Bắc. Montpellier-Est thoát nếu đến từ phương Tây. Hãy Av du Général Leclerc sau đó tại vòng xoay rẽ phải Melgueil Av. Sau cuộc Vaccarès Ngõ vòng xoay.

vận tải công cộng
Sân bay Montpellier-Méditerranée 10 km TGV đến Montpellier 21 km