Vietnamese

Bản thông tin về khí tượng

Thứ Bảy Thứ Bảy 10.09
-1 / 6 °C

Chủ Nhật Chủ Nhật 11.09
0 / 6 °C

Thứ hai Thứ hai 12.09
-1 / 6 °C

Thứ ba Thứ ba 13.09
0 / 6 °C

Thứ tư Thứ tư 14.09
3 / 8 °C